bong-gio-8-lo-3 Bông gió 8 lỗ Tháng Ba 24, 2019

Gạch bông gió mỹ thuật 8 lỗ do công ty Tâm Quang Hải sản xuất là loại gạch được làm từ bê tông xi măng cốt liệu thường dùng ốp tường để lấy sáng, thông gió tạo độ thông thoáng...

bong-gio-8-lo-3 Gạch bông gió Ú Tháng Ba 24, 2019

Gạch bông gió mỹ thuật – Mẫu Ú do công ty Tâm Quang Hải sản xuất là loại gạch được làm từ bê tông xi măng cốt liệu thường dùng ốp tường để lấy sáng, thông gió tạo độ thông...

gach-bong-gio-my-thuat-mau-np010-1 Gạch bông gió mỹ thuật – Mẫu NP010 Tháng Ba 24, 2019

Gạch bông gió mỹ thuật – Mẫu NP010 do công ty Tâm Quang Hải sản xuất là loại gạch được làm từ bê tông xi măng cốt liệu thường dùng ốp tường để lấy sáng, thông gió tạo độ thông...

gach-bong-gio-mau-np009-4 Gạch bông gió Mẫu NP009 Tháng Ba 24, 2019

Gạch bông gió mỹ thuật – Mẫu NP009 do công ty Tâm Quang Hải sản xuất là loại gạch được làm từ bê tông xi măng cốt liệu thường dùng ốp tường để lấy sáng, thông gió tạo độ thông...

gach-bong-gio-my-thuat-mau-np008-5 Gạch bông gió Mỹ Thuật Mẫu NP008 Tháng Ba 24, 2019

Gạch bông gió mỹ thuật – Mẫu NP008 do công ty Tâm Quang Hải sản xuất là loại gạch được làm từ bê tông xi măng cốt liệu thường dùng ốp tường để lấy sáng, thông gió tạo độ thông...

gach-bong-gio-my-thuat-mau-np007-4 Gạch bông gió mỹ thuật mẫu NP007 Tháng Ba 24, 2019

Gạch bông gió mỹ thuật – Mẫu NP007 do công ty Tâm Quang Hải sản xuất là loại gạch được làm từ bê tông xi măng cốt liệu thường dùng ốp tường để lấy sáng, thông gió tạo độ thông...

gach-bong-gio-mau-np006-4 Gạch bông gió mẫu NP006 Tháng Ba 24, 2019

Gạch bông gió mỹ thuật – Mẫu NP006 do công ty Tâm Quang Hải sản xuất là loại gạch được làm từ bê tông xi măng cốt liệu thường dùng ốp tường để lấy sáng, thông gió tạo độ thông...

gach-bong-gio-mau-np005-5 Gạch bông gió – Mẫu NP005 Tháng Ba 24, 2019

Gạch bông gió – Mẫu NP005 do công ty Tâm Quang Hải sản xuất là loại gạch được làm từ bê tông xi măng cốt liệu thường dùng ốp tường để lấy sáng, thông gió tạo độ thông thoáng cho...

gach-bong-gio-my-thuat-mau-np004-4 Gạch bông gió mỹ thuật – Mẫu NP004 Tháng Hai 27, 2019

Gạch bông gió mỹ thuật – Mẫu NP004 do công ty Tâm Quang Hải sản xuất là loại gạch được làm từ bê tông xi măng cốt liệu thường dùng ốp tường để lấy sáng, thông gió tạo độ thông...

gach-bong-gio-mau-np003-1 Gạch bông gió – Mẫu NP003 Tháng Hai 27, 2019

Gạch bông gió – Mẫu NP003 do công ty Tâm Quang Hải sản xuất là loại gạch được làm từ bê tông xi măng cốt liệu thường dùng ốp tường để lấy sáng, thông gió tạo độ thông thoáng cho...

gach-bong-gio-mau-np002-3 Gạch bông gió – Mẫu NP002 Tháng Hai 27, 2019

Gạch bông gió – Mẫu NP002 do công ty Tâm Quang Hải sản xuất là loại gạch được làm từ bê tông xi măng cốt liệu thường dùng ốp tường để lấy sáng, thông gió tạo độ thông thoáng cho...

gach-bong-gio-mau-np001-5 Gạch bông gió – Mẫu NP001 Tháng Hai 27, 2019

Gạch bông gió – Mẫu NP001 do công ty Tâm Quang Hải sản xuất là loại gạch được làm từ bê tông xi măng cốt liệu thường dùng ốp tường để lấy sáng, thông gió tạo độ thông thoáng cho...

LIÊN HỆ TƯ VẤN NGAY QUA HOTLINE: 0977.359.605 – 093.595.7986